ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสมาคมฯ
dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน
bulletโครงสร้างการทำงาน
bulletกรรมการ(ผู้นำสตรี)
bulletจำนวนสมาชิก
dot
สวัสดิการชุมชน
dot
bulletกรรมการ (สวัสดิการชุมชน)
dot
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรผักไห่
dot
bulletประวัติ
bulletผู้นำองค์กร
bulletองค์กรเครือข่าย
bulletสินค้าชุมชน OTOP
bulletถ่ายทอดความรู้
dot
download
dot
bulletวิถีชีวิตชาวนาไทย กับพิธีกรรมทำขวัญข้าว
bulletโครงการของ ACCU ความร่วมมือในการริเริ่มของ ESD เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าว
dot
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
dot
bulletโครงการพัฒนาศุักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2556

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร

ภาพกิจกรรม

 

      

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      
กิจกรรมของเว็บไซต์

แจ้งยอดสมาชิกเสียชีวิต article
วันสตรีสากล ปี พ.ศ. 2557Copyright © 2011 All Rights Reserved.